Prezentele Condiții de utilizare (acest „Acord”) este un acord obligatoriu din punct de vedere juridic încheiat de și între Karman Healthcare, Inc. și afiliații săi, Coi Rubber Products, Inc. și Karma (colectiv „Karman”) și dumneavoastră, personal și, dacă este cazul, în numele entității pentru care sunteți folosind oricare dintre Site-uri sau Servicii (colectiv, „dvs.” sau „dvs.”) pentru scaune cu rotile. Acest Acord reglementează accesul și utilizarea site-ului Karman www.KarmanHealthcare.com și orice alt site web deținut sau administrat de Karman („Site-urile”) și toate serviciile furnizate de Karman prin intermediul oricăror astfel de site-uri („Servicii”), așa că vă rugăm să îl citiți cu atenție. Data intrării în vigoare a prezentului acord este 9 martie 2020.

ACCESIND SAU folosind ORICARE DIN SITE-URI SAU ORICE PARTE A SERVICIILOR, ACORDAȚI CĂ AȚI CITIT, AȚI ÎNȚELES ȘI AȚI ACORDAT SĂ FIEȚI LIMITAT DE ACEST ACORD, CARE CONȚINE UN ACORD DE ARBITRAJ ȘI RENUNȚĂ LA DREPTURILE DE ACȚIUNE DE CLASĂ. DACĂ NU ESTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI ATĂT LEGAT, NU ACCESAȚI LA NICIUN SITE ȘI NU UTILIZAȚI NICI UN SERVICIU.

Prezentul Acord completează, dar nu înlocuiește, niciunul dintre termenii care au reglementat utilizarea dvs. de către oricare dintre Site-uri sau orice Servicii de la data intrării în vigoare; cu condiția, totuși, că, dacă există un conflict între acest acord și astfel de termeni, acest acord va controla.

Unele Servicii sunt supuse unor termeni suplimentari, care sunt prezentați atunci când utilizați sau creați un cont pentru a utiliza astfel de Servicii. Dacă există un conflict între acești termeni și termenii suplimentari pentru un anumit Serviciu, termenii suplimentari vor fi controlați pentru acel Serviciu. Nu utilizați niciun Serviciu supus unor termeni suplimentari, cu excepția cazului în care sunteți de acord cu termenii acestui Acord și cu acești termeni suplimentari.

folosind Site-urile și Serviciile.

Acordarea drepturilor. Sub rezerva conformității dvs. cu termenii și condițiile prezentului acord, Karman vă acordă un drept limitat și neexclusiv de a utiliza site-urile și serviciile, precum și orice conținut și materiale puse la dispoziția dvs. în legătură cu utilizarea site-urilor sau a Servicii, numai în scop informativ, sub rezerva limitărilor suplimentare prevăzute în prezentul Acord, a oricăror termeni suplimentari aplicabili unui anumit Serviciu sau a oricăror instrucțiuni de utilizare pe care Karman le poate oferi din când în când.

Conturi și acces. Pentru a utiliza anumite Servicii, trebuie să vă creați un cont accesibil printr-un nume de utilizator și o parolă. Sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei și pentru orice utilizare a numelui dvs. de utilizator și a parolei, inclusiv, fără limitare, orice utilizare de către o terță parte neautorizată. Angajații Karman nu vă vor cere niciodată parola. Dacă vi se solicită parola sau credeți că cineva v-ar fi putut obține parola, vă rugăm să contactați Karman. Sunteți responsabil pentru orice acces la internet, hardware sau software necesar sau adecvat pentru a vă facilita utilizarea sau accesul la Site-uri sau Servicii.

Terminare. Puteți opri accesul sau folosind Site-urile sau Serviciile în orice moment. Karman poate rezilia accesul dvs. la Site-uri sau la Servicii în totalitate sau parțial dacă consideră în mod rezonabil că ați încălcat oricare dintre termenii și condițiile prezentului Acord. După reziliere, nu vi se va permite să accesați site-urile sau să utilizați serviciile. Dacă accesul dvs. la Site-uri sau Servicii este încheiat, Karman poate exercita orice mijloace consideră necesar pentru a preveni accesul neautorizat la Site-uri sau Servicii, inclusiv, dar fără a se limita la barierele tehnologice, cartografierea IP și contactul direct cu internetul dvs. furnizor de servicii. Acest Acord va supraviețui la nesfârșit, cu excepția cazului în care Karman alege să îl rezilieze, indiferent dacă orice cont pe care îl deschideți este reziliat de dvs. sau de Karman sau dacă continuați să utilizați sau aveți în continuare dreptul de a utiliza Site-urile sau Serviciile.

Drepturi pentru proprietate intelectuala. folosind Site-urile sau Serviciile nu vă conferă dreptul de proprietate sau niciun drept asupra materialelor sau conținutului care v-ar putea fi furnizate în legătură cu utilizarea site-urilor sau a Serviciilor, toate acestea fiind deținute de Karman, licențiatorii săi sau alte entități și este protejat de drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală. Nu trebuie să utilizați, să afișați, să efectuați, să copiați, să reproduceți, să reprezentați, să adaptați, să creați opere derivate din, să distribuiți, să transmiteți, să licențiați sau să circulați în alt mod sau să puneți la dispoziție prin orice mijloace orice materiale sau conținut care vă sunt puse la dispoziție în legătură cu utilizarea dvs. ale Site-urilor sau ale Serviciilor, fără permisiunea expresă a proprietarului, cu excepția celor prevăzute în mod expres în prezentul Acord sau în orice alte condiții suplimentare aplicabile unui anumit Serviciu. folosind Site-urile sau Serviciile nu vă oferă niciun drept de a utiliza mărci comerciale, mărci de servicii, îmbrăcăminte comercială, nume comerciale sau altele asemenea, utilizate în legătură cu Site-urile sau Serviciile, fără permisiunea expresă a proprietarului cu privire la scaun rulant de produse.

Părerea ta. Dacă trimiteți idei, sugestii sau orice altceva despre Site-uri sau Servicii (cum ar fi modalități de îmbunătățire a oricăruia dintre Servicii) către Karman, sunteți de acord ca Karman să poată utiliza acel feedback din orice motiv, fără plată sau alte despăgubiri, pentru totdeauna și în întreaga lume. Nu trimiteți niciun feedback către Karman în care nu doriți să acordați astfel de drepturi.

Site-uri terțe și conținut. Karman poate oferi acces la site-uri web, materiale sau alte informații ale terților. Utilizarea de către dvs. a unor astfel de site-uri web, materiale sau alte informații va fi supusă acelor termeni la care sunteți de acord. Karman poate utiliza materiale de la terți sau alte informații ale terților pentru a vă furniza Serviciile. Sunteți de acord că Karman nu este responsabil pentru materialele terților sau alte informații, indiferent dacă aceste materiale sunt accesate direct de dvs. sau utilizate de Karman în furnizarea Serviciilor, inclusiv dacă informațiile sunt corecte sau dacă informațiile sunt adecvate pentru utilizarea sau utilizarea dvs. în legătură cu Serviciile. Sunteți de acord că Karman nu este responsabil pentru faptul că informațiile despre terțe părți accesate de dvs. sunt disponibile pentru utilizarea dvs., pentru performanța sau funcționarea oricărui site web al terților, pentru orice produse sau servicii reclamate sau vândute de orice terță parte (inclusiv pe sau prin intermediul unui site-ul terțului), sau pentru orice altă acțiune sau inacțiune de către orice terță parte.

Conduită interzisă. În utilizarea site-urilor sau a serviciilor, puteți utiliza site-urile sau serviciile și orice materiale sau conținut care vă sunt puse la dispoziție în legătură cu utilizarea site-urilor sau a serviciilor numai așa cum este permis în mod expres de prezentul acord sau de orice alte condiții suplimentare aplicabile către un anumit Serviciu și, fără a limita cele de mai sus, în niciun caz nu vă veți folosi în utilizarea Site-urilor sau a Serviciilor sau a materialelor sau a conținutului care vă sunt puse la dispoziție în legătură cu utilizarea site-urilor sau a Serviciilor: (i ) încalcă, încalcă sau încalcă orice drept al oricărei părți; (ii) să perturbe sau să interfereze cu securitatea, autentificarea utilizatorului, furnizarea sau utilizarea site-urilor sau a serviciilor; (iii) să interfereze sau să deterioreze Site-urile sau Serviciile; (iv) identifica o altă persoană sau entitate, denaturează afilierea dvs. cu o persoană sau entitate (inclusiv Karman) sau utilizați o identitate falsă; (v) încercarea de a obține acces neautorizat la Site-uri sau Servicii; (vi) să se angajeze, direct sau indirect, în transmiterea de „spam”, scrisori în lanț, poștă electronică sau orice alt tip de solicitare nesolicitată; (vii) colectează, manual sau printr-un proces automat, informații despre alți utilizatori fără acordul lor expres sau alte informații referitoare la Site-uri sau Servicii; (viii) transmite informații false sau înșelătoare către Karman; (ix) încalcă orice lege, regulă sau regulament; (x) să se angajeze în orice activitate care interferează cu capacitatea oricărei terțe părți de a utiliza sau de a se bucura de Site-uri sau Servicii; (xi) încadrează porțiuni ale site-urilor pe un alt site web; sau (xii) să asiste orice terță parte în orice activitate interzisă de prezentul acord.

Schimbări. Karman poate schimba sau întrerupe oricare dintre Site-uri sau Servicii în orice moment, fără răspundere față de dvs. sau de orice terță parte. Karman poate modifica acest Acord în orice moment. Notificarea modificărilor aduse acestui Acord va fi disponibilă prin intermediul Site-urilor sau Serviciilor. Modificările vor intra în vigoare la paisprezece zile de la publicare, cu excepția cazului în care o dată de intrare diferită este prevăzută în notificarea de modificare sau legea aplicabilă necesită o aplicare anterioară. Dacă nu sunteți de acord cu termenii modificați pentru un site sau un serviciu, trebuie să întrerupeți utilizarea site-ului sau serviciului respectiv.

Politica de confidentialitate. Sunteți de acord că Politica de confidențialitate a Karman guvernează termenii și condițiile în care Karman poate colecta, utiliza și partaja informațiile dvs.

Încălcarea drepturilor. Karman vă respectă drepturile. Dacă credeți că o terță parte vă încalcă drepturile sau vă deturnează informațiile confidențiale prin utilizarea sau accesul site-urilor sau serviciilor de către o terță parte, vă rugăm să ne contactați.

RESPONSABILITĂȚI, EXCLUDERI, LIMITĂRI ȘI INDEMNIZARE.

DECLARAȚIE DE GARANȚII. KARMAN OFERĂ SITURILE ȘI SERVICIILE PE „CA ATARE” ȘI „CÂT DISPONIBIL”. KARMAN NU REPREZENTĂ ȘI NU GARANTĂ CĂ SITE-URI, SERVICIILE, UTILIZAREA LOR, ORICE INFORMAȚIE OFERITĂ ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-URI SAU SERVICIILE: (I) VOR FI NEINTERRUPTE SAU SIGURĂ, (II) VOR ELIBERA DE DEFECTE, INEXACTITĂȚI SAU ERORI, (III) VĂ ÎNDEPLINĂ CERINȚELE DVS. SAU (IV) VA FUNCȚIONA ÎN CONFIGURARE SAU CU ALTE HARDWARE SAU SOFTWARE PE CARE LE UTILIZAȚI. KARMAN NU OFERĂ ALTE GARANȚII DECÂT CELE FĂCUTE EXPRES ÎN ACEST ACORD ȘI DECLINĂ ORICE GARANȚII IMPLICITE, INCLUSIV FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII DE ADEVĂRARE PENTRU UN SCOP PARTICULAR, COMERCIALIZARE ȘI NEINFRACȚIONARE. KARMAN NU FACE NICI O REPREZENTARE SAU GARANȚIE CU PRIVIRE LA ORICE MATERIALE, INFORMAȚII, MARFURI SAU SERVICII TERȚE, FIE PRIMITE SAU ACCESATE CU ORICE LEGĂTURI OFERITE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-URI SAU SERVICII, UTILIZATE DE KARMAN PENTRU A FURNIZA SERVICIILE, SAU ALTELE. ANUMITE LEGI DE STAT NU PERMIT LIMITĂRI PRIVIND GARANȚIILE IMPLICITE SAU EXCLUDEREA SAU LIMITAREA ANUMITELOR DAUNE. CA ASTA, UNELE SAU TOATE DINTRE DECLARAȚII DE RESPONSABILITATE, EXCLUDERI SAU LIMITĂRI NU SUNT APLICABILE VOASTRU ȘI S-AR PUTEA AȚI DREPTURI SUPLIMENTARE.

EXCLUDEREA DAUNELOR. KARMAN NU VA FI RĂSPUNDERE ÎN VOI NICI UNOR TERȚI PENTRU NICI UN DOMENIU CONSECENȚIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIV SAU SPECIAL (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE REFERITOARE LA PROFITURILE PIERDUTE, DATELE PIERDUTE SAU PIERDEREA BUNEI BUNĂVÂNȚE) REZULTATE DIN, RELATIVE SAU CONECTATE CU UTILIZAREA SITURILOR SAU A SERVICIILOR, FĂRĂ FĂRĂ CAUZA DE ACȚIUNE PE CARE SE BAZĂ, CHIAR DACĂ ESTE AVIZAT DE POSIBILITATEA ASUPRA DETERMINĂRILOR.

LIMITARE A RĂSPUNDERII. În niciun caz, RESPONSABILITATEA AGREGATĂ A KARMAN DEZVĂRUTĂ DIN, RELATIVĂ CU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST ACORD, SITE-URI SAU SERVICIILE NU EXECESĂ SUMUL PLĂTIT PENTRU SERVICII.

DREPTURILE LEGII DE STAT. ANUMITE LEGI DE STAT NU PERMIT LIMITĂRI PRIVIND GARANȚIILE IMPLICITE SAU EXCLUDEREA SAU LIMITAREA ANUMITELOR DAUNE. CA ASTA, UNELE SAU TOATE DINTRE DECLARAȚII DE RESPONSABILITATE DE MAI SUS, EXCLUZIILE SAU LIMITĂRI NU SUNT APLICABILE VOI, ȘI S-ar putea să aveți DREPTURI SUPLIMENTARE. CU FĂRĂ LIMITARE SAU MODIFICARE PRIN LEGEA APLICABILĂ, SE APLICĂ DECLARAȚII DE RESPONSABILITATE PREZENTE, EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI, CHIAR DACĂ ORICE REMEDIU ÎȘI REALIZĂ SCOPUL ESENȚIAL.

Despăgubire. Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să păstrați Karman și angajații săi, reprezentanții, agenții, afiliații, părinții, directorii filialelor, ofițerii, membrii, managerii și acționarii („Părțile despăgubite”) inofensive de orice daune, pierderi, costuri sau cheltuieli (inclusiv fără limită, onorariile și costurile avocaților) suportate în legătură cu orice terță parte pretinde, cerere sau acțiune („pretinde”) A adus sau a afirmat împotriva oricăreia dintre părțile despăgubite: (i) invocând fapte sau circumstanțe care ar constitui o încălcare de către dvs. a oricărei prevederi a prezentului acord sau (ii) care rezultă din, legate de sau legate de utilizarea dvs. de către Servicii . Dacă sunteți obligat să oferiți despăgubiri în temeiul acestei dispoziții, Karman poate, la discreția sa unică și absolută, să controleze dispoziția oricărui pretinde la singurul dvs. cost și cheltuială. Fără a limita cele de mai sus, nu aveți dreptul să stabiliți, să compromiteți sau să eliminați în orice alt mod pretinde fără acordul lui Karman.

Conflicte.

Legea guvernantă. Prezentul acord va fi guvernat, interpretat și aplicat în toate privințele de legile statului California, fără a lua în considerare nicio dispoziție care reglementează conflictele de legi.

Rezoluție informală. Dacă aveți vreo dispută cu noi sau cu o parte terță legată care decurge din, se referă la sau este legată de Site-uri sau Servicii, sunteți de acord să ne contactați; furnizați o scurtă descriere scrisă a litigiului și informațiile dvs. de contact (inclusiv numele dvs. de utilizator, dacă litigiul dvs. se referă la un cont); și acordați lui Karman 30 de zile în care să soluționați disputa spre satisfacția dvs. Dacă Karman nu soluționează litigiul prin negocieri de bună-credință în cadrul acestui proces informal, puteți urmări disputa în conformitate cu acordul de arbitraj de mai jos.

Acord de arbitraj. Orice reclamații formulate de Karman sau reclamațiile dvs. care nu sunt soluționate prin procedura de soluționare informală, care rezultă din, se referă la sau sunt legate de prezentul acord, trebuie să fie afirmate individual în arbitraj obligatoriu administrat de American Arbitration Association („AAA”) în în conformitate cu regulile sale de arbitraj comercial și procedurile suplimentare pentru litigiile legate de consumatori. Prezentul acord și fiecare dintre părțile sale evidențiază o tranzacție care implică comerț interstatal și Legea federală de arbitraj (9 USC §1 și următoarele) se vor aplica în toate cazurile și vor reglementa interpretarea și aplicarea regulilor de arbitraj și a procedurilor de arbitraj. Hotărârea asupra hotărârii pronunțate de arbitru poate fi pronunțată în orice instanță de jurisdicție competentă. Pe lângă și fără a aduce atingere termenilor menționați mai sus, următoarele litigii se vor aplica litigiilor dvs.: (1) arbitrul, și nu orice instanță sau agenție federală, de stat sau locală, va avea autoritatea exclusivă de a rezolva orice litigiu legat de interpretare, aplicabilitatea, aplicabilitatea sau formarea prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare pretinde că tot sau o parte din prezentul acord este nul sau anulabil; (2) arbitrul nu va avea puterea de a efectua nicio formă de arbitraj colectiv sau colectiv și nici de a uni sau de a consolida creanțele de către sau pentru persoane fizice; și (3) renunțați în mod irevocabil la orice drept pe care îl aveți la un proces judiciar (altul decât instanța cu cereri mici, conform prevederilor de mai jos) sau să serviți ca reprezentant, ca procuror general privat sau în orice altă calitate de reprezentant, sau să participați ca membru al unei clase de reclamanți, în orice proces, arbitraj sau altă procedură împotriva noastră sau a unor terțe persoane conexe care decurg din, în legătură sau în legătură cu acest Acord. Există doar trei excepții de la acest acord de arbitraj: (1) dacă Karman consideră în mod rezonabil că ați încălcat sau amenințat că ați încălcat drepturile de proprietate intelectuală asociate oricăruia dintre Site-uri sau Servicii, Karman poate solicita măsuri de prescripție sau alte măsuri adecvate orice instanță de jurisdicție competentă; (2) anumite Servicii sunt supuse diferitelor dispoziții de soluționare a litigiilor, care sunt prevăzute în condițiile aplicabile acestor Servicii; sau (3) orice litigiu care decurge din, în legătură sau este legat de prezentul Acord poate fi soluționat, la alegerea părții reclamante, în instanța de creanțe mici din județul Los Angeles, California, cu condiția ca toate cererile tuturor părților în litigiu intră în jurisdicția instanței cu creanțe mici.

Locul de desfășurare. În cazul în care orice chestiuni legate de acest Acord sau de utilizarea dvs. de către Site-uri sau Servicii nu sunt supuse arbitrajului, astfel cum este stabilit în prezentul Acord sau în legătură cu adoptarea unei hotărâri asupra unei hotărâri de arbitraj în legătură cu acest Acord, prin prezenta consimți în mod expres jurisdicția și locul exclusiv în instanțele din Los Angeles, California.

Limitări. Trebuie să afirmați orice reclamații legate de utilizarea site-urilor, a Serviciilor sau în temeiul prezentului acord, dacă este cazul, în scris către noi în termen de un (1) an de la data pretinde a apărut mai întâi, sau așa ceva pretinde este renunțat pentru totdeauna de tine. Fiecare pretinde va fi judecat individual și sunteți de acord să nu vă combinați pretinde cu pretinde a oricărui terț.

Forță majoră. Karman nu va fi răspunzător pentru eșecul în conformitate cu prezentul acord din cauza oricărui eveniment dincolo de controlul său rezonabil.

Acces internațional. Site-urile și serviciile sunt furnizate din Statele Unite ale Americii. Legile altor țări pot diferi în ceea ce privește accesul și utilizarea site-urilor sau a serviciilor. Karman nu face nicio declarație cu privire la faptul că site-urile, serviciile sau accesul sau utilizarea site-urilor sau serviciilor respectă legile, regulile sau reglementările aplicabile sau orice altă țară decât Statele Unite ale Americii. Dacă utilizați sau accesați Site-urile sau Serviciile în afara Statelor Unite ale Americii, este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că utilizarea dvs. respectă toate legile, regulile și reglementările aplicabile și, fără a limita generalitatea obligațiilor dvs. în conformitate cu secțiunea 4.5 din prezentul acord, sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să mențineți părțile despăgubite inofensive pretinde adus sau afirmat împotriva oricăreia dintre părțile despăgubite care rezultă din utilizarea sau accesul dvs. la oricare dintre site-uri sau servicii în afara Statelor Unite ale Americii.

Despre acești termeni. Acest Acord înlocuiește toate acordurile și înțelegerile anterioare și contemporane dintre dvs. și Karman referitoare la Site-uri sau Servicii, cu excepția oricăror termeni suplimentari aplicabili unui anumit Serviciu. Tu nu poți transfer drepturile sau obligațiile dvs. în temeiul prezentului acord fără acordul scris prealabil al Karman. Karman poate face acest lucru în mod liber, total sau parțial. Prezentul acord va fi obligatoriu pentru succesorii și misiunile permise ale dvs. și ale lui Karman. Prezentul acord nu creează drepturi de beneficiar terță parte. Eșecul sau întârzierea unei părți în exercitarea oricărui drept, putere sau privilegiu în temeiul prezentului Acord nu va renunța la drepturile sale de a exercita un astfel de drept, putere sau privilegiu în viitor și nici exercitarea individuală sau parțială a vreunui drept, putere sau privilegiu nu va exclude orice alt exercițiu sau în continuare al unui asemenea drept, putere sau privilegiu sau exercitarea oricărui alt drept, putere sau privilegiu în temeiul prezentului acord. Dvs. și Karman sunteți contractori independenți și nici o agenție, parteneriat, asociere în participație, relație angajat-angajator nu este intenționată sau creată prin acest acord. Nulitatea sau aplicabilitatea oricărei prevederi a prezentului acord nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi a prezentului acord, toate acestea rămânând în vigoare și efect.

Interpretare. Cuvinte precum „aici”, „în continuare”, „aici” și „prezentul document” se referă la acest Acord în ansamblu și nu doar la o secțiune, paragraf sau clauză în care apar aceste cuvinte, cu excepția cazului în care contextul impune altfel. Toate definițiile prezentate aici vor fi considerate aplicabile indiferent dacă cuvintele definite sunt utilizate aici la singular sau plural. Singularul va include pluralul și fiecare referință masculină, feminină și neutră va include și se referă și la celelalte, cu excepția cazului în care contextul impune altfel. Cuvintele „include”, „include” și „inclusiv” sunt considerate a fi urmate de „fără limitare” sau cuvinte de import similar. Cu excepția cazului în care contextul impune altfel, cuvântul „sau” este utilizat în sens inclusiv (și / sau).

Contacte. Furnizând adresa dvs. de e-mail, sunteți de acord că Karman vă poate trimite e-mailuri legate de Site-uri sau Servicii și orice cont pe care îl aveți. Dacă nu doriți să primiți e-mailuri generale de marketing, puteți renunța urmând instrucțiunile din mesaje. Karman vă poate trimite orice notificare legală prin e-mail, notificarea printr-un mesaj către contul dvs. sau prin poștă obișnuită. Dacă doriți să furnizați o notificare legală către Karman, vă rugăm să faceți acest lucru prin scrisoare, depusă în poșta Unităților Unite, chitanță de retur solicitată, poștă plătită în avans și adresată după cum urmează: Karman Healthcare, Inc., 19255 San Jose Avenue, City of Industry, CA 91748.